مایک مک‌دونالد — جوان­ترین پوکرباز برنده‌ی تورنومنت پوکر EPT

مایک مک‌دونالد — جوان­ترین پوکرباز برنده‌ی تورنومنت پوکر EPT
بالا