۳ حالت برای بلوف گیری در پوکر – بلوف-کچر چیست؟

مفهوم بلوف گیری در پوکر به معنی کال کردن یک بت با دست‌های بلوف-کچر است.

بلوف گیری در پوکر
بالا