پوکر چگونه برنده شدن کمپین انتخاباتی ترامپ را توضیح میدهد؟

مجله تایم سال گذشته وقتی ترامپ در انتخابات درون حزبی (حزب جمهوریخواه) به طرز غیر منتظره ای پیروز شد، یه مقاله ای نوشت که چطوری میشه پیروزی ترامپ بر رقیبهاش رو توسط پوکر توضیح داد. حالا که ترامپ در انتخابات اصلی هم برنده شده طبعا شگفتی کامل شده و ارزش این مقاله هم خیلی بیشتر شده. به همین دلیل خلاصه ای از این مقاله بسیار جالب رو آماده کردم، پیشنهاد میکنم یه این مقاله رو که در یک مجله سطح اول دنیا نوشته شده و کاملا هم به پوکر ربط داره حتما بخوبید. اصلا به نظر من دلیل موفقیت جوامع پیشرفته دقیقا همینه که کاملا جدی و علمی با هر مقوله ای برخورد میکنن. شما ببینید نویسنده ستون سیاسی روزنامه تایمز چقدر به پوکر وارده و چقدر عالی این موضوع رو تحلیل کرده و چقدر جالب نتیجه گرفته.

بالا