داستان یک بدبیت سوسولی

جریانی که در این مطلب نوشته شده، داستانیه که یکی از نویسندگان مجله پوکر از یکی از بازیهاش تعریف کرده. داستان بدبیاری که توی اون بازی داشته. خوب واقعیت اینه که واقعا بد آورده، ولی وقتی این رو خوندم فکر کردم من هم بشینم بد بیتهایی که میارم رو بنویسم اونوقت اینها یا باور نمیکنن که من راست میگم، یا اینکه منو دعوت میکنن که از این به بعد یه ستون ثابت توی مجله شون داشته باشم و قصه های بدبیاریهای فضاییم رو براشون بگم یا اینکه حداقل برای ما دیگه از این قصه ها نگن... بهرحال خارجین دیگه، بدبیتشون هم سوسولیه! یاد اون جکی افتادم که گفته بودم، شکست خوردن مال بچه سوسولاس، مرد باید به .... بره!
اما برای آشنایی با فضای فکر بازیکنهای خارجی، از اونجائیکه این داستان توسط نویسنده معروفی نوشته شده و واقعی هم هست، خوندنش مفیده. بخونید ببینید یارو چطور با بد بیت روبرو شده.

بالا