برچسب: استراتژی

Poor-Poker

پرهیز کردن از اشتباهات رایجی که برای بازیکنان در پوکر اتفاق می افتد

یکی از کارهایی که باید در پوکر انجام دهید زیر نظر گرفتن و مشاهده حریف است. از این راه یاد میگیرید که حریف ضعیف و قوی را تشخیص دهید و...